Batavia en omstreken
Bandoeng en omstreken

Klik voor vergroting op één der afbeeldingen